(Schůze pokračovala v 9.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Požádám vás, abyste zaujali místa ve svých lavicích, a prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Eviduji jednu náhradní kartu pana ministra Stropnického s číslem 17.

Omluvy z dnešní 20. schůze platí ve stejném rozsahu tak, jak jsem je přečetl ráno.

Připomínám, že nám zbývají k projednání body: 12 - je to sněmovní tisk 293, 13 - sněmovní tisk 294, 14 - sněmovní tisk 295 a bod 15 - sněmovní tisk 254.

 

Nyní tedy přikročíme k bodu

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona
č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013,
ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
/sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 7. listopadu, kdy jsme jej přerušili před závěrečným hlasováním. Bylo to z důvodu, že si vzal pauzu poslanecký klub Úsvit.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. (Hluk v sále). Požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru Václava Votavu, aby zaujal místo u stolku zpravodaje. Pro pořádek konstatuji, že pozměňovací návrhy byly přijaty podle sněmovního tisku 293/2. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., podle sněmovního tisku 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou i ve znění schváleného pozměňujícího návrhu." (Zpravodaj objasňuje předsedajícímu, co všechno a v jakém pořadí se musí schválit, protože něco je jinak, než předsedající oznámil na mikrofon.)

Vzhledem k tomu, že s panem zpravodajem diskutujeme o fázi, kde jsme přerušili projednávání tohoto bodu, omlouvám se, ale vezmu si pětiminutovou přestávku, abychom si sjednotili noty a postupovali jsme společně a nebyli jsme v rozporu. Takže přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 9.50 hodin a poté budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 9.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP