Sněmovní tisk 293
Novela z. o státním rozpočtu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 947/14, PID KORN9M3J3DQE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 451).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 293/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 293/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 17:37.

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 7. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno. Návrh zákona schválen (usnesení č. 535).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 318/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1487Roman Kubíček06948-08740.doc (47 KB) / PDF (257 KB, 2 strany) 15. 10. 2014 v 14:31:32


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)