(13.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Přistoupíme k dalšímu bodu, který máme na programu.

 

59.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
/sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor Jiří Bis, kterého srdečně vítám. Pane senátore, prosím, ujměte se slova. Poprosím o klid! (Krátká porada u předsednického stolku.) Pan senátor nežádá úvodní slovo.

Navrhli jsme v prvém čtení přikázání k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru nebylo doposud doručeno. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro životní prostředí poslankyně Kateřina Konečná a informovala nás o jednání výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dostáváme se k tomu, co může opravdu reálně pomoci českým občanům i podnikatelům, a to je tento návrh zákona, byť je to malá novela. A já vás jenom velmi stručně budu informovat o tom, že výbor tento návrh zákona projednal, tuto novelu. Projednal také dva pozměňující návrhy, které předložím v podrobné rozpravě sama za sebe, protože právě proto, že bojujeme s lhůtami, jsme nemohli přijmout usnesení. Tedy v podrobné rozpravě se přihlásím ke dvěma pozměňujícím návrhům, se kterými byl výbor seznámen a souhlasil s nimi. A to je asi vše, co bych k tomu měla říct.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Není-li již nikdo přihlášen, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zdali žádáte závěrečná slova. Nežádáte. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Ano, paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Jak jsem zdůvodnila, sama za sebe jsem včera vložila do systému pozměňující návrhy k senátnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší. Máte je všichni v systému. Jedná se o nový bod 6a a za článek 1 se vkládá nový článek 1a. S těmito návrhy byli seznámeni poslanci výboru pro životní prostředí, kteří vyslovili souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Protože dle dohody předsedů poslaneckých klubů dnes sněmovní jednání končí ve 13 hodin, přerušuji jednání Sněmovny do úterý do 14 hodin a přeji vám hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP