(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Právě tato relativizace našich dějin, kterou paní ministryně začínala a jiný ministr vlády pana předsedy Sobotky v ní pokračuje, myslím tím ministra financí Andreje Babiše, který zase relativizuje období po roce 1948 a fungování tehdejšího totalitního komunistického státu, tak mě zajímá, jak se k těmto otázkám staví předseda vlády. Proto tento bod navrhuji.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek má slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já také budu navrhovat bod, také se týká paní ministryně Válkové, ale nevyplývá pouze jenom z tohoto slavného rozhovoru, ono toho je více. Čili navrhuji bod, který by se mohl jmenovat Stanovisko předsedy vlády k pokusům ministryně spravedlnosti JUDr. Válkové politizovat soustavu státního zastupitelství a justici.

Dovolte mi na úvod při odůvodnění toho, co budu říkat, několik citátů z toho rozhovoru, který se včera objevil a byl trochu zjednodušen pouze na téma protektorátu. Já tam považuji za podstatnější možná ještě jiné věci a dovolím si přesně citovat:

"Jsou i mediálně velmi známé případy, kdy si myslím, že státní zastupitelství už by mělo něco dělat, a nemám účinnou páku, jak s nimi pohnout. Stejně já si tu svou kompetenci definuji šířeji. Určitě bych si promluvila i s těmi konkrétními státními zástupci, o výsledcích jejichž práce mám pochybnosti. Můžu také provádět kontrolu jejich činnosti v oblasti správy." "Co to je?" ptá se novinář. "Kontrolu, jak hospodaří se svěřenými prostředky, jestli smlouvy, které uzavřeli, jsou v pořádku, jestli dodržují interní pokyny ministerstva apod." Čili jim šlapat na paty?" říká novinář. "Ano, šlapat na paty ve smyslu, že využiji své kompetence v plném rozsahu. Ale mně se to nelíbí, radši bych to s nimi probrala věcně, abych jim u některých kauz mohla říct: Tady byste tomu mohli dát prioritu a být aktivnější."

A myslím, že poslední citát - pardon, to už mám podtržený ten protektorát, k tomu hovořit nebudu.

Minulý týden jsem tady ještě hovořil o vystoupení Hany Marvanové v pořadu Václava Moravce, kde jsem si všiml jedné věty, kterou tam také řekla - že je potřeba podívat se na krajská státní zastupitelství, která existují. Dovolte mi říci, že tolik výroků na adresu justice v tomto smyslu, to znamená pokusu je ovlivňovat v jejich činnosti, od roku 1989 nezaznělo.

Kdybych měl přeformulovat výrok "stát jako firma", tak tady se plánuje justice jako mateřská školka. Budou tam hodné, ale současně přísné vševědoucí učitelky Hanička a Helenka, a kdo zazlobí, ten se nepotrestá přímo, že něco udělal nebo neudělal, ale tomu se zkontroluje skříňka, jestli má papučky a tričko na místě srovnané, jak to všichni mají míti.

Když vidím, jak se usmívají kolegové z ČSSD, já vám volně dopřeložím ještě, co znamená vrhnout se na krajská státní zastupitelství a co znamená mediální spravedlnost, jak ji formulovala Hana Marvanová. Ta znamená následující: Místní stranický tisk zvaný Mlada fronta Dnes, který dlouhodobě společně se staronovými aktivisty upozorňuje na různá možná nekalá jednání, která se odehrávají v tom či onom kraji, v tom či onom městě, a státní zastupitelství, protože to jsou často naprosto bezdůkazní blbosti, tak se těmi věcmi nezabývají. Ale teď přijde paní učitelka Hanička a řekne: "Jestli nebudete vyšetřovat a hlavně jestli to nesdělíte stranickému tisku Mladé frontě Dnes, abychom ty osoby mohli v krajích a ve městech diskreditovat, protože se blíží volby, tak vám odebereme hospodářské prostředky, možná sáhneme na platy a naprosto klidně budeme skandalizovat i vás, protože média jsou většinově na naší straně." A zatímco kdysi, kdyby tisícinu toho, co řekla paní ministryně, řekl jakýkoliv předchůdce od roku 1989, tak se zvedne obrovská vlna protestů, co že se to děje ze strany politiky do justice, tak se tentokrát - a ani se nemusím ptát, čím to je - mediálně neděje vůbec nic a rozebírají se jiné podstatné věci, které se v těch médiích rozebírají.

Vážený pane předsedo vlády, podle naší Ústavy odpovědnost za chod justice vůči této Sněmovně nemá Ministerstvo spravedlnosti, ale má ji vláda. Já bych velmi rád znal vaše stanovisko s přihlédnutím k tomu, že vaše strana na rozdíl od stran jiných má více jak stoletou historii a hájila základní liberální práva i v období onoho pohrdavého protektorátu, abyste se vyjádřil k tomu, jak se ministryně vaší vlády vyjadřuje k justici, jaké má plány k justici a jak se vyjadřuje k tomu, jak se nám tady dobře žilo za německého protektorátu.

Dovolte mi poslední citát. Stejně jako Hana Marvanová naprosto klidně prohlásí v televizním pořadu jednoduchou větu "Nefungují krajská státní zastupitelství, musíme se na ně podívat," paní ministryně klidně řekne větu "Dnes orgány justice často nejsou prosty korupce." A současně říká, že chce vrátit důvěru občanů tohohle státu v justici. Tak oni tam všichni kradou, korumpují se a paní ministryně tím, že takhle paušálně, bez jediného důkazu, bez jediného dokladu je hodí do jednoho pytle, tak jim bude získávat důvěru?

Pane předsedo vlády, konejte dřív, než bude pozdě. Existovala jedna strana, která byla kdysi silná, nechávala některé věci býti a už tak silná není. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Za prvé upozorňuji, že není možné uplatňovat faktické poznámky, protože nejsme v rozpravě.

Teď tady mám tři přihlášky s přednostním právem. Je to pan předseda Faltýnek, paní ministryně Válková a pan předseda ODS Fiala. V tomto pořadí se přihlásili. Zeptám se pana předsedy Faltýnka, jestli dá prostor paní ministryni.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: (Hovoří z lavice bez mikrofonu.) Samozřejmě, mám návrh k pořadu schůze.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Takže prosím, paní ministryně, máte slovo. A pokud pan předseda Fiala chce vystoupit také k této věci, tak pan předseda Faltýnek mu dá také prostor. (Má také návrh.) Výborně, tak potom se připraví pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Fiala.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda využívám této možnosti, abych uvedla na správnou míru některé interpretace, které zde slyším.

Nejprve ke kauze, kterou formuloval naprosto nepravdivě můj předchůdce, jak se dobře žilo za protektorátu. Samozřejmě ani v přeneseném smyslu slova jsem něco takového neřekla. Když ten výrok, který v tom opravdu krátkém provedení byl publikován, zněl, že na území - to území tam nebylo, bohužel - protektorátu se nic tak moc nedělo, tak jsem tím myslela opravdu teritorialitu. Myslím si, že kdo mě zná, tak nemůže nikdy pochybovat o tom, že nikdy by mi nebyla lhostejná a nikdy bych nezlehčila ani jednou ani jednu oběť, ať už by šlo o oběť českou, německou, čínskou, americkou, vietnamskou. Smrt je vždycky to nejhorší, co se může stát, obzvlášť když k ní dojde v průběhu válečného konfliktu. Absolutně si nedovedu představit sama sebe ani svoji rodinu, že by jakýmkoliv způsobem v minulosti, v přítomnosti a troufnu si říct i v budoucnosti zlehčovala postavení a osudy obětí nebo pozůstalých po obětech druhé světové války na území protektorátu. Když jsem to bohužel naivně a lehkomyslně řekla, myslela jsem, že každý pochopí, že i zde šlo o porovnání protektorátu jako teritoriálního území, přes které neprobíhala žádná válečná fronta ani zde nebyly válečné konflikty jako v Pobaltí, v bývalém Sovětském svazu nebo v Polsku.

Takže já to beru jako útok opozice, jako snahu odvést od problémů, které řešíme a které jsou dědictvím právě opozice, k problémům, které bych nazvala tedy kvaziproblémy. Měla jsem teď tiskovou konferenci a ani jeden dotaz ze strany médií nepadl už k této otázce, protože si myslím, že naše média jsou inteligentní, dlouhodobě mě znají, vědí, že jsem třeba spoluautorka zákona o obětech trestných činů, natož tedy abych já zlehčovala jakékoliv oběti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP