Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Bezecný

Schůze: 4, 6, 8, 10, 20, 23, 26, 29, 33, 36, 37

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 41 (12. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

26. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení  
část č. 175 (12. 2. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

89. Ústní interpelace
část č. 245 (15. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
části č. 257-258 (19. 6. 2014)

20. schůze (4. 11. - 5. 12. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení  
části č. 17-18 (4. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 216 (10. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení  
část č. 56 (11. 3. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - druhé čtení
část č. 8 (16. 6. 2015)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - třetí čtení
část č. 207 (8. 7. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

194. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 562/
části č. 299-300 (22. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 157 (27. 11. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
části č. 143-144 (29. 1. 2016)


Přihlásit/registrovat se do ISP