(14.50 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já myslím, že tohle nevyřeší ten zákon, který tady je předkládán, to vyřeší zákon o státní službě. To vyřeší zákon o úřednících a ten zákon o úřednících byl schválen v této Poslanecké sněmovně už v roce 2002. My jsme pro ten návrh jako sociální demokraté byli a chtěli jsme, aby nabyl účinnosti od 1. 1. letošního roku. A byl to, předpokládám, pan poslanec Polčák, který hlasoval pro odložení účinnosti toho zákona, který byl schválen, s tím, že vláda připravuje zákon, který bude kvalitnější a komplexnější.

Takže to není tak jednoduché, jak to vypadá. Myslím, že je potřeba, abychom se zabývali tím, jaká je odpovědnost úředníků, jaké jsou mechanismy, a také tím, jak chránit tyto úředníky před zvůlí některých politiků.

Nicméně pokud ten zákon je tak kvalitní, pokud ten zákon je bez chyb, pokud ten zákon tady má všeobecnou podporu, pak myslím, že vůbec není potřeba poslanců sociální demokracie nebo obecně levice a jistě bude schválen i bez podpory těchto stran, byť já osobně chápu a vnímám potřebu tento zákon nebo tento princip do našeho řádu zakotvit.

Ale uvědomme si, že skutečně jediné systémové řešení, ať už tento návrh bude, nebo nebude přijat, je komplexní zákon o státní službě, o kterém jednáme. Přiznám se, že jsem velmi zklamaný z toho, že se nám nedaří jako opozici prosadit při těch jednáních to, aby ten zákon byl veřejnoprávní regulací, aby úředníci nefungovali podle zákoníku práce, ale podle tohoto služebního zákona. Ale to je na větší debatu. Toto plácnutí do vody samozřejmě tu situaci nevyřeší.

Děkuji. (Mírný potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji panu předsedovi Tejcovi, protože odkryl další rozměr projednávané materie.

Je třeba říci, že zákon o státní službě skutečně připravila sociálně demokratická vláda a byly to právě sociálně demokratické vlády, které navrhovaly odsunutí této účinnosti. To znamená, byli to tehdy právě i levicoví poslanci, kteří již v době, kdy měl ten zákon platit a nabýt účinnosti, pomáhali jeho odkladu. Nelze se divit, že dneska, v okamžiku, kdy vláda předkládá, respektive má předložit komplexní novelu, která to má celé překopat, tento návrh zákona o úřednících, který je dneska skutečně platný, ale není účinný, tak v tu chvíli mi nezbylo nic jiného, než podpořit jeho odklad. Dělaly to, jak jsem řekl, i sociálně demokratické vlády.

K tomu, co již zde řekl - nebudu opakovat, co již bylo řečeno, pouze snad k tomu, co zde řekl pan zpravodaj. Většinou právě slýcháme ze strany opozičních poslanců stesky nad tím, že vláda jejich návrhy zákona odmítá právě s tím, že se připravuje komplexní materie. Pokud dneska kolegové ze sociální demokracie používají tentýž argument, tak je třeba si tento argument zapamatovat pro další projednávání právě jejich návrhu, kde jsou s tou argumentací odmítáni. Je to prostě stejný princip. Myslím si, že návrh zákona ukáže, že skutečně kdo chce hlasovat pro širší odpovědnost úředníků, je stejná jako u zaměstnanců, já si myslím, že pokud dneska úředník rozhoduje podle zákona, tak nemůže být odejit. Jestliže zde platí zákoník práce, tak takový úředník má zákonem dané a garantované povinnosti. Pokud dneska slyšíme ze strany některých kolegů i kolegy předsedy Tejce, že zde není takováto právní garance, tak mě to překvapuje. Ale neměl by to být argument pro to, aby tento návrh zákona byl odmítnut a nepřijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zmínit ještě jeden důvod, který mě osobně vede k tomu, abych pro tento zákon zvedl ruku, a to je z mého pohledu odpolitizování úřednictva, protože v tuto chvíli, pokud je tam ta možnost, tak vede k tomu, že za určitou výměnu ten úředník může rozhodovat tak, jak ho ten politik do toho namotivuje, a toho politika svým způsobem přikryje. Ve chvíli, kdy tam bude "musí" a jenom v určitých zákonem vymezených možnostech bude možnost, že tuto odpovědnost neponese, tak ten úředník už na sebe tuhle možnost nepřevezme. Můj důvod, proč pro tento zákon, o kterém si myslím, že je potřebný, proč pro tento zákon zvednout ruku, je právě to odpolitizování úřednictva.

Otevřená diskuse nad zákonem o státní službě je zcela oprávněná, ale v tomto případě pojďme udělat tento krok, který ničemu nebrání a se zákonem o státní o službě v žádném případě není v rozporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To vypadá, že byl poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme asi rozpravu ukončit.

Pokud už nezazní žádná závěrečná slova, tak jsem zaregistroval, že tam byl podaný návrh na zamítnutí. Je tomu tak, takže bychom zřejmě měli nejdřív hlasovat návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Gonguji a je tady návrh vás odhlásit, takže vás odhlašuji. Prosím o přihlášení.

Jenom přečtu, že tady mám omluvu pana poslance Krátkého, který se omlouvá ve dnech devátého a desátého z důvodu zasedání výboru pro veřejnou správu V4.

Teď tedy už snad můžeme hlasovat, nejdřív tedy návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. (Poslanec Polčák od stolku zpravodajů: A stanoviska?) Pardon. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy z lavic.) Pardon.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Opět hlasy z lavic.)

Hlasování pořadové číslo 89. Přihlášeno 167, pro zamítnutí hlasovalo 71.

Byl tam nějaký problém? Takže bylo zpochybněno hlasování z důvodu, že nešlo zmáčknout, takže to tedy ruším, zneplatňuji, prostě úplně gumuji, jako by se to nestalo.

A co to dělá teď? Mně to tady třeba bliká. Vám také? (Hlasitý smích v sále.) I když se sebevíc snažím...

Znovu vás všechny odhlásím, zkusme se znovu přihlásit. (Místopředsedkyně Parkanová napovídá: Níž, níž, níž, dole.)

Ještě jednou vás odhlašuji a ještě jednou se přihlaste.

Takže to hlasování bylo neplatné. Budeme znovu hlasovat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 90. Přihlášeno je 165, pro zamítnutí hlasovalo 74, proti 55. Takže to zamítnutí bylo zamítnuto a my můžeme pokračovat.

 

Požádal bych zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, co se týče pozměňovacích návrhů. Nejdřív tedy ten postup. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Pane předsedající, já jsem to chtěl udělat od začátku, no ale... Takže první část máme za sebou.

Teď bychom měli hlasovat pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavněprávního výboru číslo 114 ze 149. schůze konané dne 4. dubna, tisk 543/2.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte. Takže ten postup bude?

 

Poslanec František Novosad: A potom bychom hlasovali celý ten návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže to je tedy návrh postupu. Jenom se dívám, jestli někdo nemá nic proti. Pokud ne, tak tak můžeme skutečně postupovat v těch krocích.

První hlasování bude o čem?

 

Poslanec František Novosad: První hlasování je o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavněprávního výboru číslo 114. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP