(11.20 hodin)
(pokračuje Petr)

Chtěl bych říci, že jsou obavy a Energetický regulační úřad ve své charakteristice senátního zákona řekl, že podpora biometanu může stát Českou republiku každý rok až 17 miliard. Je to o něco méně než fotovoltaika, která si vyžádá příspěvek 22 miliard ročně. Podle Energetického regulačního úřadu každý z nás, spotřebitelů, dnes doplácí na podporované energie částkou 420 korun za megawatthodinu. Správně by to mělo být 670, ale stát doplácí 1,5 miliardy, takže tento rozdíl vyrovnává. Je otázkou, jak dlouho si stát bude moci dovolit ze státního rozpočtu tyto rozdíly financovat.

A teď k několika záležitostem senátního návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, já nerada přerušuji našeho pana kolegu. Všechny, všechny důrazně žádám, abyste přenesli rozhovory, které se nevěnují tomuto tématu, mimo jednací síň. Posaďte se do svých lavic, věnujte pozornost panu poslanci a nevyrušujte ho prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Senátní návrh přichází s něčím, co je prakticky neobvyklé jak v našem právním řádu, tak i v právním řádu Evropské unie, neboť v § 54 ruší soukromoprávní smlouvy mezi výrobci elektřiny a majiteli přenosových a distribučních soustav a ruší tyto smlouvy od 31. prosince letošního roku. Já si nedovedu představit, že když tento zákon vstoupí v platnost třeba koncem května, že by bylo možné tyto soukromoprávní smlouvy upravit. Evropská unie jménem svého komisaře Ettingera už poslala apelaci na příslušné orgány České republiky, ale zdá se, že to nějak zapadlo do zapomenutí.

V § 28 je rovněž stanoveno, že operátor trhu má nárok na úhradu nákladů spojených s podporou elektřin a tepla ze státního rozpočtu a že vláda vždy kvartál před ukončením roku stanoví objem peněz, který je schopná na tuto záležitost poskytnout. Ale dále hovoří, že pokud prostředky ze státního rozpočtu nebudou dostačující, budou náklady promítnuty do podpory elektřiny, anebo pokud by byla schválena podpora biometanu, taky do nákladů na zemní plyn.

Když jsem hovořil o tom, že letos platí každý z nás za megawatthodinu 420 korun, tak podle názoru expertů a regulačního úřadu by to v roce 2020 mohlo činit až 2000 korun. Tak se tážu, kdo by byl schopen si to teplo a elektřinu z normálních lidí zaplatit.

Zákon o podporovaných zdrojích z dílny Senátu má i celou řadu dalších, já už bych řekl podřadných nedostatků, že osobám chce nařídit vyhláškou nezbytná opatření, což je nemožné. To, co se týká osob, musí být upraveno zákonem a vyhláškou pouze technické záležitosti.

Z toho, co jsem řekl, si myslím, že zákon, který řeší financování podporovaných zdrojů, by měl platit dlouhou dobu beze změny, aby nastolil důvěru podnikatelského prostředí a zároveň snížil zatížení státního rozpočtu a obyvatelstva. Vzhledem k těm třem paragrafům, které jsem tu citoval, si myslím, že se to tomuto zákonu nepodařilo a dlouho důvěra mezi výrobci a spotřebiteli asi nenastane. Myslím si, a plně souhlasím s tím, co řekl pan ministr v závěru svého vystoupení, že je třeba skončit s rozhazováním peněz za podporu některých energií, které spíš působí negativně na naši soustavu, a přesněji vymezit.

Senátní návrh zákona, sněmovní tisk 369, to v žádném případě nečiní a podle expertů a taky regulačního úřadu, který si myslím tomu rozumí perfektně, nastoluje vyšší podporu podporovaným zdrojům, než byla nastavena ve vládním návrhu zákona.

Dámy a pánové, z tohoto důvodu doporučuji zamítnout senátní návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Břetislav Petr. Já se zeptám, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat podle článku 50 odst. 2 Ústavy České republiky, který stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Kvorum prosím nastavit na 101, už se tak stalo. Vás všechny požádám o chvilku trpělivosti, než přijdou do jednacího sálu všichni naši kolegové.

Mezitím přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 369/9." Paní poslankyně Bohdalová se hlásí? Ne.

 

Zahajuji hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro návrh, s kterým jsem vás před malou chvílí seznámila. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přítomno 174, pro 145, proti 8. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 1. Děkuji panu ministrovi i všem, kteří se zúčastnili tohoto projednávání.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 21. Ještě předtím vás seznamuji s omluvou paní poslankyně Vladimíry Lesenské, která se omlouvá dnes od 11.30 do 14.30 hodin z důvodů pracovního jednání.

Zahajuji projednávání bodu číslo 21. Jde o

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 665/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, k projednání je předkládána novela zákona o ochraně spotřebitele. Je adaptačním předpisem na nově přijaté nařízení Evropské parlamentu a Rady číslo 1007/2011 z 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení staré směrnice v této oblasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP