Sněmovní tisk 665
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 13. 4. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 4. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš, DBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 32)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1147).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 86, usnesení č. 1147).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 5. 2012.
  Zákon Senátem schválen 14. 6. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 238/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Spotřebitel
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, označení výrobku, textilní vlákno, textilní výrobek

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)