(18.50 hodin)

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, já skutečně budu kratičká.

Chtěla jsem říct tolik. Když jsme přišli na náš politický klub s návrhem § 90, nesetkali jsme se také s nadšením. U nás je proti paragrafu obrovská - obrovské výhrady jsou. Ale pochopili jsme to jako signál. Tím že dnes se rozhodne podle § 90 ať ano, to znamená - oznamujeme dětem, které přijdou 1. září do školy: budete mít maturitu stejnou jako před rokem, nebo jim oznamujeme: ne, zamítáme tuto novelu a budeme maturovat podle toho, co je v zákoně. Ale po dnešní diskuzi, když se na to ti studenti podívají, tak zjistí, že vlastně my ani nevíme. Ano. A oni - jak k tomu přijdou? Prvního září přijde student do školy, a já si myslím, že už 1. září je pozdě na to, aby uvažoval o tom, jaké předměty si vybere v maturitním ročníku a tak dál. Dítě by mělo mít jistotu. A když už jsme letos vystavili děti takovému stresu, že dlouho, dlouho se nevědělo, tak alespoň v tom následujícím roce by měly mít jistotu - a my rozhodneme někdy do 15. listopadu a slibujeme, že tedy včas, aby nemusely podávat přihlášku jinou. Ale nic jiného, nic jiného prosím vás ta novela nesledovala, než zvolit z těch variant a vyslat jasný signál do školy. A pak se může diskutovat podrobně, dlouze o tom, co změnit, co napravit, jak ty chyby odstranit.

Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám a nyní předávám slovo panu poslanci Paroubkovi. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já budu velice stručný, byť v té své první části vystoupení budu tak trošku bojovat minulou bitvu, protože argumenty, které tady řeknu, jsem tady řekl minule, když jsme před Vánocemi, tuším, tuto záležitost projednávali, a myslím si, že výsledek státních maturit potvrdil mé očekávání, že tahle myšlenka je veskrze špatná, aspoň v tuhle chvíli, a potřebovala několik postupných kroků, protože na rozdíl od prostřednictvím předsedající paní poslankyně Semelové si nemyslím, že 20 tisíc maturantů, nebo maturujících, kteří nemají maturitu, není problém.

Tak jak jsem se měl možnost seznámit se situací třeba v Ústeckém kraji, tak jsem viděl, že zejména na odborných školách, na učilištích je to katastrofa. Na gymnáziích naopak a to bych považoval za naprosto rozumné, že ta gymnázia se pohybují často s účinností téměř 100 %. Je zajímavé vidět, jak se tady prostupuje zájem učitelů, nechci se nikoho dotknout, každý se něčím živíme nebo jsme se živili, ze všech politických stran, které na to mají stejný názor. Obávám se, že i někteří takoví jsou v sociální demokracii.

Já osobně bych chtěl říct, že to byla moje jedna z největších politických chyb, když jsem tuhle myšlenku v minulosti podpořil, protože jsem se domníval, že ten, kdo s ní přichází, má politický cit. Teď budeme vršit chybu na chybu. Myslím, že tu argumentaci, kterou tady řekl Pavel Bém, můj bývalý kolega z pražské radnice - já si myslím, že je velmi blízká skutečnosti. Pavel Bém ale jako představitel vládní koalice nemá odvahu, kterou mohu mít samozřejmě já jako opoziční poslanec. Já tuhle záležitost nepodpořím.

A pane ministře, zajímalo by mě, jestli budete mít odvahu přijít do Poslanecké sněmovny s tím, s tou analýzou toho, jak se stalo, že 20 tisíc studentů nemá maturitu, a co s těmihle mladými lidmi budeme dělat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli už nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se tedy, jestli se někdo další hlásí do rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat, zda chce mít závěrečné slovo paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka. Nechtějí, můžeme tedy přikročit k návrhům, o kterých budeme hlasovat.

Nepadl zde žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení navrhovateli k dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48. Z přihlášených 153, pro 148, proti 2. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Dále zde padl návrh na zkrácení lhůty na 40 dní. Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49. Z přihlášených 153, pro 117, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji paní navrhovatelce a paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

A nyní, dámy a pánové, přistoupíme ke projednávání bodu číslo

 

12.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 27/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Tomáš Töpfer a zpravodaj volebního výboru poslanec Walter Bartoš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 27/3.

Otevírám rozpravu. Do té se přihlásila paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně. Máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji ještě jednou za slovo, budu opět stručná.

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, přijmout zákon v předloženém znění považuji za riskantní. O tom jsem tady mluvila. Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu účast ve vyšetřovací komisi k prohrané arbitráži se CME. Při časově velmi náročném vyšetřování, které vedl pan poslanec Křeček, kterého se zúčastnila paní předsedkyně Němcová a další, jsem velice jasně pochopila, jak málo stačí k tomu, aby stát arbitráž prohrál. Prosím proto o opakování druhého čtení. Pokud ne, alespoň o přerušení třetího čtení do dodání stanoviska z Ministerstva financí. Prosím vás, tím nijak nechci zpochybnit právní tým na Ministerstvu kultury, tam je opravdu pracovitá skupina, ale jde o to, slyšet lidi, kteří mají s arbitrážemi zkušenosti, kteří už arbitráž prožili. A tito lidé nám měli jasně říci: nehrozí nebezpečí, děláte si zbytečné starosti a nic nemůžeme prohrát.

Jsem si vědoma toho, že už všichni chcete, aby tento zákon byl projednán, aby se nezdržovalo, a jenom tak pro klid svého svědomí jsem tady musela vystoupit, protože mám strach z toho, že přijetí zákona se může stát takovým Pyrrhovým vítězstvím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další písemně přihlášený pan poslanec Vladimír Koníček, poté vystoupí pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP