Pořad 20. schůze

20. schůze (12., 13. července 2011)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2011)

2. Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2011)

3. Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2011)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. července 2011)
Projednávání, část č. 2 (13. července 2011)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2011)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Projednávání (12. července 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. července 2011)
Projednávání, část č. 2

8. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

Projednávání (13. července 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (13. července 2011)
Projednávání, část č. 2

10. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Projednávání (13. července 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (13. července 2011)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 2011)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 2011)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 2011)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

Projednávání (13. července 2011)Přihlásit/registrovat se do ISP