(14.00 hodin)
(pokračuje Polanský)

Protože soudy v případě, že by soudily poprvé 14leté dítě, rozhodně neuloží trest odnětí svobody, ale vždy budou řešit věc trestem, který nebude spojen s odnětím svobody - podmíněným odkladem nebo alternativními tresty. Čili z tohoto pohledu se domnívám, že není namístě snižovat trestní hranici, a navíc myslím, že tady zazněl - nevím, při obecné rozpravě - argument, že v současné době statistika hovoří o tom, že dochází a došlo již k poklesu trestné činnosti mladistvých. Tedy ani tento argument, že by naopak šla nahoru trestná činnost, není namístě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Polanskému. Před Pavlem Plocem, řádně přihlášeným, s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Jičínský. Po této faktické poznámce udělám ještě procedurální hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, moje faktická poznámka se týká stanoviska pana zpravodaje. Byl bych rád, kdyby mě teď poslouchal. Abychom si věc vyjasnili. Já nemám podklady s sebou, on mluvil - pokud jde o datum účinnosti, tam nemám nejmenší pochybnosti, aby bylo od 1. ledna 2010, protože ta doba k tomu, aby se s tím všichni měli čas seznámit, je nezbytná. Ale nemyslím si, že zákon může platit od 1. ledna 2009. Mám dojem, že - jsme na začátku listopadu - ta doba je příliš krátká, nevíme, zda to projedná Senát, ještě se neustavil, prezident má 15 dnů na své případné veto. Takže pokud takový návrh na začátek platnosti nebyl podán, prosím, aby ještě byl podán, tak abychom se nedostali v tomto případě do časové tísně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stejnou technickou poznámku ještě pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Omlouvám se, že do toho vstupuji. Jenom technickou na vysvětlení oné platnosti a účinnosti trestního zákoníku. Návrh nepočítá s žádným konkrétním datem, od kdy zákon má být platný. Bude to okamžikem vyhlášení ve Sbírce. Pan profesor správně poukazuje na možná rizika, která tu mohou nastat. My tipujeme, že to bude někdy na počátku roku 2009. Klíčový okamžik účinnosti, kdy veřejnost bude jím vázána a soudy jej budou aplikovat, to je návrh, aby to bylo od počátku roku 2010, to znamená aby zde byl buď celý rok fakticky, nebo téměř celý rok k tomu, aby se soudci, státní zástupci naučili s novým zákonem pracovat.

Takže odpovídám - není žádné konkrétní datum platnosti, bude to vyhlášení ve Sbírce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě požádám pana poslance Ploce o posečkání. Respektuji rozhodnutí, které padlo při poradě politického grémia s předsedy poslaneckých klubů, že ukončíme dnešní jednání ve 14 hodin. Udělám to procedurálně tímto způsobem a prosím, abyste mě poslouchali.

Teď budeme hlasovat o vyřazení všech zbývajících bodů kromě otevřeného bodu 3. Ten navazující bod 4 neotevřu, protože už tam mám tolik přihlášek do rozpravy, že bych to nepovažoval za korektní. Navíc třetí čtení bude stejně probíhat na následující schůzi, takže nevidím důvod, proč bych to dělal jinak. Dám tedy procedurálně hlasovat o vyřazení všech neprojednaných bodů s výjimkou rozjednaného bodu 3, který bychom dnes dokončili v celé podrobné rozpravě. K bodu 4 je do rozpravy přihlášen opravdu větší počet poslanců. (Reakce na připomínky z pléna:) Takže dobře, dám hlasovat o vyřazení všech bodů kromě bodů 3 a 4 a o bodu 4 budeme hlasovat zvlášť, protože je to opravdu komplikovaná záležitost. Chápu pana ministra spravedlnosti, chápu i souvislost těch dvou zákonů, vůbec to nezpochybňuji, ale také musím respektovat dohody, které tady byly uzavřeny, a je po 14. hodině.

V tuto chvíli hlasujeme o vyřazení všech neprojednaných bodů kromě rozjednaného bodu 3 a bodu 4.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo… Nezahájil, protože vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, on je počet lidí ve Sněmovně odlišný od toho stavu, který byl na displeji.

 

Teď bych zahájil hlasování 246, kterým bychom vyřadili všechny neprojednané body kromě bodů 3 a 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 246, z přítomných 107 pro 103, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom samostatně hlasovali o bodu 4, o jeho vyřazení z této schůze, a to v hlasování pořadové číslo 247, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 247, z přítomných 106 pro 49, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat rozjednaným bodem 3 a potom ještě zahájím bod č. 4. Ostatní body jsou vyřazeny a projednáním bodu 4 této schůze skončí 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Pokračujeme v podrobné rozpravě. Prvním přihlášeným po tomto intermezzu je pan poslanec Pavel Ploc, připraví se paní Hana Šedivá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu trestního zákoníku, které vám byly rozdány již do poslaneckých lavic. Nechci vás dlouho zdržovat, protože už jsem vystupoval na toto téma v obecné rozpravě, ale dovolil bych si ještě uvést takový malý příklad a tímto vás žádám o podporu. Protože například zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu je v některých případech více nebezpečné než drogy. A zároveň tím podpoříte boj proti dopingu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plocovi. Nyní paní poslankyně Šedivá, poté s přednostním právem pan předseda klubu Pavel Severa. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane ministře. Jistě si pamatujete na případ, který se stal na začátku léta, kdy jedna naše významná herečka byla vyfocena nějakým člověkem a její fotografie v Evině rouše byly zveřejněny v bulvárním tisku. Já jsem chtěla tomuto nešvaru, který se objevuje v poslední době, nějak zabránit. Proto jsem se vrátila k ustanovení trestního zákoníku, tak jak bylo navrženo v minulém volebním období. Jedná se o porušení důvěrnosti ústního projevu a jiného projevu osobní povahy. Toto ustanovení není namířeno proti novinářům, protože vím, i když se skřípěním zubů, že novináři musí vykonávat svoji práci, a zejména novináři bulvárního tisku také podle mého názoru porušují některá osobnostní práva, ale bylo to zaměřeno právě na osoby, které někde potají zaslechnou, natočí, nafilmují, nafotí a poté za účelem zisku prodají bulvárním médiím.

Mým důvodem bylo právě tomuto zabránit, ale s ohledem na dohody, které proběhly, aby byl tento zákon schválen, aby nebyly nějaké problémy, protože vím, že se jedná o důležitý zákon, udělám radost panu ministrovi a zpracovateli a k tomuto pozměňovacímu návrhu, který jste minulý týden dostali na lavice, se nepřihlásím. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP