Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Richard Dolejš

Schůze: 7, 11, 15, 22, 23, 30, 32, 46, 49, 64, 66, 67, 69

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 148 (6. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

7. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 20 (30. 1. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

48. Informace ministra spravedlnosti o výsledcích práce zvláštní skupiny Vrchního státního zastupitelství při prověřování tzv. Kubiceho zprávy
část č. 147 (12. 6. 2007)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 207, část č. 213 (14. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 225 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 165 (5. 12. 2007)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 76-77 (29. 11. 2007)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 161, část č. 174 (29. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 29-30 (4. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 114 (6. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 166 (11. 6. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 14 (9. 12. 2008)

49. schůze (17. 2. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010 /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 3 (17. 2. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 7 (20. 10. 2009), část č. 71 (22. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 83 (3. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 93 (3. 12. 2009), část č. 246 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 66 (28. 1. 2010)

185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 70, části č. 73-74 (28. 1. 2010)

69. schůze (10. 2. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 31 (10. 2. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP