Schválený pořad a stav projednávání 5. schůze

Od 12. 9. 2002 10:00 do 13. 9. 2002 17:00
Aktuální stav k 20. 9. 2002, 13:57


Zákony - zkrácené jednání

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/  (schváleno)  

Zákony - zkrácené jednání

 1. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání  (zamítnut)  s návhem nebyl vysloven souhlas

 2. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 3. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 4. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 5. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Ústní interpelace   16-18.30 hod.


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze