Pořad 5. schůze

5. schůze (12., 13. září 2002)


Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání

Projednávání (12. září 2002)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (12. září 2002)
Projednávání, část č. 2

3. Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání

Projednávání (12. září 2002)

4. Návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/

Projednávání (12. září 2002)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (12. září 2002)
Projednávání, část č. 2 (13. září 2002)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (13. září 2002)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (13. září 2002)
Projednávání, část č. 2

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (13. září 2002)
Projednávání, část č. 2

9. Vládní návrh zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (13. září 2002)
Projednávání, část č. 2

10. Ústní interpelace

Projednávání (12. září 2002)Přihlásit/registrovat se do ISP