Stenografický zápis 39. schůze, 6. února 1996

(Schůze byla zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Stanislav Gross
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Raška
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Raška
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Vačkář


I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Honajzer
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Libor Novák
Poslanec Václav Exner
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Ivan Vrzal


II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1899) - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslankyně Jiřina Pavlíková


III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 2009) - prvé čtení

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Viktor Dobal


IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2012) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra


V. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2085) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Pešek


VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Mach
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jaroslav Sýkora
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 16.36 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Trnka


VII. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 2090) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. (sněmovní tisk 2017) - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Pavel Kolář


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2019) - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Radim Špaček
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba


X. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2081) - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vlastimil Vlček
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP