9. - 11. listopadu 1993

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 14. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu konané dne 9. - 11. listopadu 1993

Obsah:

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Schválen pořad schůze

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Evy Fischerové

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 650, 652, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 705, 707

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 651, 653, 655, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 695, 701-704

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696 Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

Řeč poslance Alfreda Frommera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590

Řeč poslance Tomáše Páva

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 537 a 631

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Eva Matouškové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Pavla Hirše

Doplnění pořadu schůze schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

VIII. Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miloslava Výborného

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Emila Jaroše

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500 a 634

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 698

Usnesení schváleno

XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 697

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500 a 634

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Usnesení schváleno

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, podle sněmovních tisků 536 a 635

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Pavla Severy

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., podle sněmovních tisků 597 a 637

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 595 a 638

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Usnesení schváleno

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka 277

Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Alfreda Frommera

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Doplnění pořadu schůze schváleno

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Čapka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Bláhy

Usnesení schváleno

XXI. Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, podle sněmovních tisků 528 a 639

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Pavla Koláře

Usnesení schváleno

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., podle sněmovních tisků 501 a 640

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž ČR Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž ČR Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Usnesení schváleno

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž ČR Stanislava Bělehrádka

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance lvana Maška

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Usnesení schváleno

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP