Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 14. schůze

14. schůze (9., 10., 11. listopadu 1993)


Zahájení schůze

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (9. listopadu 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 650, 652, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 705 - 707

Projednávání (9. listopadu 1993)

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 651, 653, 655, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 695, 701 - 704

Projednávání (9. listopadu 1993)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696

Projednávání (9. listopadu 1993)

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

Projednávání, část č. 1 (9. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 2 (10. listopadu 1993)

VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590

Projednávání (9. listopadu 1993)

VII. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 537 a 631

Projednávání (9. listopadu 1993)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Projednávání, část č. 1 (9. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 2 (10. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 3

IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny

Projednávání (10. listopadu 1993)

X. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání (10. listopadu 1993)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

Projednávání, část č. 1 (10. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 2

XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500 a 634

Projednávání, část č. 1 (10. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 2

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 698

Projednávání (10. listopadu 1993)

XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 697

Projednávání (10. listopadu 1993)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, podle sněmovních tisků 536 a 635

Projednávání (10. listopadu 1993)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., podle sněmovních tisků 597 a 637

Projednávání (10. listopadu 1993)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 595 a 638

Projednávání (10. listopadu 1993)

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. listopadu 1993)

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT , ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

Projednávání, část č. 1 (11. listopadu 1993)
Projednávání, část č. 2

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. listopadu 1993)

XXI. Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, podle sněmovních tisků 528 a 639

Projednávání (11. listopadu 1993)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., podle sněmovních tisků 501 a 640

Projednávání (11. listopadu 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích

Projednávání (11. listopadu 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (11. listopadu 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Projednávání (11. listopadu 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP