Studie

ISSN 2533-4131

 

Hospodářství a obchodní právo / Doprava, telekomunikace, ostatní služby

5.406 Právní úprava mikromobility ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Tomáš Brandejský
(studie, 5/2021, 23 str.)
V této práci je rozebrána právní úprava provozu dopravních prostředků mikromobility (zejm. elektrokol, e-koloběžek a e-skateboardů) v některých evropských státech. Jsou zde popsána dopravní pravidla, technické požadavky, povinná výbava, pojištění odpovědnosti a pravomoc obcí, jakož i nejasnosti a nedostatky současné legislativy.

5.407 Regulace taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 5/2021, 24 str.)
Tato studie se zabývá právní regulací taxislužby a služeb poskytovaných společností Uber. První kapitola se soustředí na právní předpisy EU, které upravují služby informační společnosti a služby v oblasti dopravy, a zmiňuje rozdíly mezi těmito službami. V této kapitole jsou popsána i rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkající se společnosti Uber. Druhá kapitola přináší přehled právních předpisů a relevantních soudních rozhodnutí vybraných států EU.

5.205 Provozní doba ve službách (Dokument PDF, 139 KB)
Autor: Marcela Cupalová
(informační podklad, 1/2010, 4 str.)
Právní úprava provozní doby ve službách včetně omezení provozní doby v období svátků a dnů pracovního volna ve vybraných státech.

5.281 Problematika využití třípruhového uspořádání na pozemních komunikacích (Dokument PDF, 854 KB)
Autoři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
(srovnávací studie, 11/2007, 12 str.)
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. zpracovalo pro Parlamentní institut studii týkající se možnosti využití třípruhových komunikací. Práce obsahuje technické a bezpečnostní parametry třípruhových komunikací ve vybraných zemích.
ISP (příhlásit)