Studie

ISSN 2533-4131

 

Hospodářství a obchodní právo / Obchodní vztahy, mezinárodní obchod

3.197 CETA - Obchodní smlouva EU - Kanada (Dokument PDF, 661 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Pavlo Olshansky
(studie, 1/2017, 28 str.)
Práce se věnuje komplexní obchodní smlouvě mezi zeměmi EU a Kanadou CETA. CETA je komplexní dohoda, jež má přinést liberalizaci trhů nejen zboží, ale rovněž služeb a investic. Jedná se o smlouvu tzv. nové generace, která zahrnuje také ustanovení týkající se obchodu a udržitelného rozvoje. Práce přináší přehled obchodních vztahů Kanady a EU s přihlédnutím na obchod České republiky a Kanady. Následně se věnuje průběhu vyjednávání smlouvy, podpisu a pravidlům procesu ratifikace. Po podpisu smlouvy a jeho schválení v Radě a Evropském parlamentu dojde k jejímu prozatímnímu provádění. Hlavní část práce se zabývá obsahem smlouvy, přináší shrnutí vybraných kapitol. Závěrem rozebírá také kritiku a obavy z této obchodní smlouvy.

2.100 Konkurenceschopnost České republiky v rámci EU (Dokument PDF, 931 KB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2015, 15 str.)
Práce se věnuje konkurenceschopnosti České republiky v mezinárodním a především evropském srovnání. Přináší a analyzuje nejnovější výsledky mezinárodních hodnocení konkurenceschopnosti a výsledky České republiky. Konkurenceschopnost je komplexní ekonomická kategorie a je jedním z hlavních měřítek úspěšnosti země v mezinárodním srovnání. Každoročně vychází několik žebříčků mezinárodní konkurenceschopnosti. Jedno z nejvíce respektovaných hodnocení vydává WEF, které každoročně zveřejňuje Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global Competiveness Report) a jednou za dva roky také Zprávu o evropské konkurenceschopnosti (The Europe 2020 Competitiveness Report). Konkurenceschopností evropských zemí a konkurenceschopností EU jako celku se pravidelně zabývá také Evropská komise. Zaměřuje se na konkurenceschopnost průmyslu, která se vztahuje ke schopnosti firem konkurovat na domácích a světových trzích, a také jednotlivých zemí podporovat podnikání.

2.096 Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky (Dokument PDF, 410 KB)
Autor: Marcela Cupalová
(srovnávací studie, 11/2011, 27 str.)
Práce analyzuje specifika zemí skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a zabývá se konkrétně charakteristikou jednotlivých ekonomik a jejich vývoje, hospodářskou politikou jejich vlád i výhledy ekonomického vývoje do budoucna. Analyzuje také ekonomiky některých zemí (Jihoafrická republika, Turecko a Indonésie), které by mohly v budoucnosti do této skupiny patřit, a to jak vzhledem k dynamice jejich ekonomického vývoje, tak i díky nedávno zvýšenému hodnocení ratingových agentur. Práce se také pokouší identifikovat slabší a problematická místa všech výše zmíněných ekonomik, která by mohla jejich budoucí vývoj výrazněji poškodit.
ISP (příhlásit)