Studie

ISSN 2533-4131

 

Mezinárodní politika / Rada Evropy

3.092 Parlamentní shromáždění Rady Evropy – vybrané otázky procedury a fungování (Dokument PDF, 263 KB)
Autor: Vladimíra Pejchalová Grünwaldová
(informační podklad, 9/2010, 10 str.)
Informační materiál se zabývá složením Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se skládá z delegací zástupců národních parlamentů členských států i činností Parlamentního shromáždění a jeho výborů. Dále se soustřeďuje na agendu, debaty (rozpravy) a rozhodování Parlamentního shromáždění.
ISP (příhlásit)