Návrh pořadu 6. schůze

Od 16. 1. 2018 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 3. 4.

  Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 4. 5.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění zákona č. 370/2017 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 5. 6.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 6. 7.

  Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení  

 7. 8.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení  

 8. 9.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  

 9. 10.

  Návrh poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 10. 11.

  Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 11. 12.

  Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 12. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  

 13. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení  

 14. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 15. 16.

  Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení  

 16. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení  

 2. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení  

 3. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace   

Volební body

 1. 23.

  Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD   

 2. 24.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 3. 25.

  Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 4. 26.

  Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 5. 27.

  Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 6. 28.

  Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

 7. 29.

  Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady   

 8. 30.

  Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady   

 9. 31.

  Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2016 /sněmovní tisk 16/  

 2. 33.

  Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 /sněmovní tisk 28/  

 3. 34.

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 29/  

 4. 35.

  Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky   

 5. 36.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00-11.00 hodin

 6. 37.

  Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hodin