Sněmovní tisk 47
Novela z. - daňový řád - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 4. 1. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 345/17, PID KORNAJFJJG93.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 104).
  Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (usnesení č. 104).
  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27., 28. 2., 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/4, který byl rozeslán 2. 3. 2018 v 10:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 47/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 152).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 4. 2018.
  Návrh zákona 25. 4. 2018 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 56, usnesení č. 230).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 94/2018 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
290Miroslav Kalousek12514-18129.doc (68 KB) / PDF (340 KB, 6 stran) 8. 2. 2018 v 09:56:18
319Helena Válková12543-18197.docx (24 KB) / PDF (308 KB, 2 strany) 14. 2. 2018 v 14:03:59
321Helena Válková12545-18204.docx (17 KB) / PDF (269 KB, 1 strana) 14. 2. 2018 v 16:06:32
339Vojtěch Munzar12563-18253.doc (52 KB) / PDF (287 KB, 4 strany) 15. 2. 2018 v 14:44:48
380Helena Válková12604-18320.docx (26 KB) / PDF (250 KB, 1 strana) 26. 2. 2018 v 15:37:44
389Marek Benda12613-18329.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 6 stran) 27. 2. 2018 v 15:10:01
396Jakub Michálek12620-18338.docx (25 KB) / PDF (344 KB, 3 strany) 28. 2. 2018 v 11:06:01
402Jakub Michálek12626-18346.docx (25 KB) / PDF (344 KB, 3 strany)
12626-18347.docx (25 KB) / PDF (342 KB, 3 strany)
 28. 2. 2018 v 14:30:27


Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, daňové právo, daňový systém, důvěrná informace, evropská daňová spolupráce, mezinárodní spolupráce, právo na informace, vybírání daní

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)