Sněmovní tisk 28
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 12. 2017 jako tisk 28/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 919/17, PID ALBSAPME4HYE.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 1. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 28/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 173).Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, malý podnik, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, střední podnik, živnost, zpráva o činnostiISP (příhlásit)