Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 7. 9. 2010 11:00 do 7. 9. 2010 18:00 (volba veřejného ochránce práv)
Aktuální stav k 7. 9. 2010, 17:31


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na volbu veřejného ochránce práv   

Zákony - prvé čtení

  1. 2.

    Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze