Sněmovní tisk 45
Novela z. o veřejných zakázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Kristýna Kočí, Karolína Peake) předložila sněmovně návrh zákona 9. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: Kočí K.,Peake K..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 10. 8. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 8. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 8. 2010 jako tisk 45/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2010. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 5)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 9. 2010 na 4. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 9. 2010 na 4. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 18 dnů (usnesení č. 43).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 45/3, který byl rozeslán 22. 9. 2010 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 99).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 11. 2010 poslancům jako tisk 45/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 11. 2010 poslancům jako tisk 45/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 423/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)