Schválený pořad a stav projednávání 7. schůze

Od 23. 3. 1993 14:00 do 25. 3. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 168/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 169/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 2. 4.

  Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky   

Smlouvy -

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993 /sněmovní tisk 152/ -   

Zákony -

 1. 6.

  Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky /sněmovní tisky 145 a 163/ -   

 2. 7.

  Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisky 49 a 165/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období -pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny /usnesení č. 46/   

 2. 9.

  Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky   

 3. 10.

  Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 /sněmovní tisk 7/  

Zákony -

 1. 11.

  Návrh posl. V. Šumana na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /sněmovní tisky 82 a 119/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 147/  

 2. 13.

  Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 /sněmovní tisk 91/  

 3. 14.

  Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, "Zásah" a "Vlna"   

 4. 15.

  Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, "Zásah" a "Vlna"   

 5. 16.

  Návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu   

 6. 17.

  Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992   

 7. 18.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 182/  

 8. 19.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 183/  

 9. 20.

  Volba členů Rady České tiskové kanceláře   

 10. 21.

  Volba členů dozorčí rady Grantové agentury   

 11. 22.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 12. 23.

  Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN - pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny /usnesení č. 33/   

Zákony -

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/92 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky /sněmovní tisk 5 a 166/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah " a "Vlna"   

Zákony -

 1. 26.

  Návrh posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 156 a 164/ -   

 2. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání /sněmovní tisky 154 a 162/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 2. 29.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze