Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 7. schůze

7. schůze (23., 24., 25. března 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181

Projednávání (23. března 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 169, 171 a 174

Projednávání (23. března 1993)

III. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání (23. března 1993)

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

Projednávání (23. března 1993)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152

Projednávání (23. března 1993)

VI. Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovních tisků 145 a 163

Projednávání, část č. 1 (23. března 1993)
Projednávání, část č. 2 (24. března 1993)

VII. Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovních tisků 49 a 165

Projednávání (23. března 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Projednávání (23. března 1993)

IX. Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Projednávání (24. března 1993)

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7

Projednávání (24. března 1993)

XI. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Tomáše Fejfara na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), podle sněmovních tisků 82 a 119

Projednávání (24. března 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147

Projednávání (24. března 1993)

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91

Projednávání (24. března 1993)

XIV. Návrh statutu a jednacího řádu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Projednávání (24. března 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Projednávání, část č. 1 (24. března 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (25. března 1993)
Projednávání, část č. 4

XVI. Návrh na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (24. března 1993)

XVII. Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992

Projednávání (24. března 1993)

XVIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 182

Projednávání (24. března 1993)

XIX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 183

Projednávání (24. března 1993)

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (24. března 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (25. března 1993)
Projednávání, část č. 4

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Projednávání, část č. 1 (24. března 1993)
Projednávání, část č. 2 (25. března 1993)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. března 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo

Projednávání (25. března 1993)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5 a 166

Projednávání, část č. 1 (25. března 1993)
Projednávání, část č. 2

XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Projednávání (25. března 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Projednávání (25. března 1993)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání, podle sněmovních tisků 154 a 162

Projednávání (25. března 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Projednávání (25. března 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. března 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP