Sněmovní tisk 154
Novela zákona č. 328/1991 o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 170. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 162.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)