Schválený pořad a stav projednávání 23. schůze

Od 27. 9. 1994 14:00 do 29. 9. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1151, 1152/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1151 a 1152, 1177 - 1180 -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1153, 1176/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1153 a 1176/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisk 1045, 1164/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisky 1000 a 1146/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb.,zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., a zákona č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisky 1045 a 1164/ -   

 2. 5.

  Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 976/ -   

 3. 5.

  Vládní návrh zákona o zeměměřictví a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisky 1094 a 1169/ -   

 4. 6.

  Návrh poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 989, 998/ -   

 5. 6.

  Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/ -   

 6. 7.

  Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/ -   

 7. 7.

  Návrh poslance R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, /sněmovní tisk 1047, 1166/ -   

 8. 8.

  Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisky 747 a 748/ -   

 9. 8.

  Návrh poslance S. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993Sb., /sněmovní tisk 1083, 1167/ -   

 10. 9.

  Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 976, 1063 a 1147/ -   

 11. 9.

  Návrh poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách, /sněmovní tisk 1084, 1168/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 12. 10.

  Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 989 a 998/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici   

Zákony -

 1. 11.

  Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, /sněmovní tisk 1096, 1165/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 11.

  Návrh posl. R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisky 1047 a 1166/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky   

Zákony -

 1. 12.

  Návrh posl. St. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. /sněmovní tisky 1083 a 1167/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993 /sněmovní tisk 1032/  (Schváleno)  

Zákony -

 1. 13.

  Návrh posl. F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č.172/1990 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisky 1084 a 1168/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah   

 2. 14.

  Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury ČR na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici   

 3. 15.

  Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah   

 4. 16.

  Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 5. 16.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády. (Předpokládá se projednávání ve čtvrtek 29.9. na začátku jednacího dne)   

 6. 17.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny. (Předpokládá se projednávání ve čtvrtek 29.9. na začátku jednacího dne po projednání předchozího bodu)   

 7. 17.

  Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky   

Smlouvy -

 1. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě. /sněmovní tisk 975/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky   

Smlouvy -

 1. 19.

  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 12. února 1994 /sněmovní tisk 1023/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně   

 2. 20.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1157/  

 3. 20.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993 /sněmovní tisk 1032/  

Zákony -

 1. 21.

  Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Vlna a Zásah"   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, /sněmovní tisk 1100, 1170/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

Smlouvy -

 1. 24.

  Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě /sněmovní tisk 975/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Rezignace člena Rady státního fondu kultury České republiky   

Smlouvy -

 1. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994 /sněmovní tisk 1023/ -   (Schváleno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1156/  

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb. /sněmovní tisky 983 a 1163/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících /sněmovní tisky 1096 a 1165/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců   

Zákony -

 1. 29.

  Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, /sněmovní tisk 1094/ -   

 2. 29.

  Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisky 1100 a 1170/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 30.

  Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy   

Zákony -

 1. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., /sněmovní tisk 983, 1163/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze