Sněmovní tisk 989
Zákon - novela ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-05-12 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Buzková Petra.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989.

  Zásady zákona projednány jako tisk 588.

  Návrh zákona 23.05.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 60 dnů od rozdání poslancům a vydal 19.05.1994 usnesení č. 350 rozdané jako tisk 1001. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 998.


ISP (příhlásit)