Schválený pořad a stav projednávání 21. schůze

Od 7. 7. 1994 14:00 do 9. 7. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky /sněmovní tisk 1016/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, /sněmovní tisk 1016, 1057/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě /sněmovní tisk 1015/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, /sněmovní tisk 1015, 1058/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 5.

  Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisk 915, 1062/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993   

Zákony -

 1. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034, 1059/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 8.

  Návrh posl. J. Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 966/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 9.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců   

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami /zákon o ovzduší/, ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. /sněmovní tisk 957/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 10.

  Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví   

 2. 11.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994 /sněmovní tisk 1014/  

 3. 12.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, /sněmovní tisk 855, 855/  (Neschváleno)  

 4. 13.

  Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

Zákony -

 1. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. /sněmovní tisk 957, 1061/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 2. 15.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 855 a 855 A/  

 3. 15.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu   

 4. 16.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 971/  

 5. 16.

  Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

 6. 17.

  Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 1012/  

Zákony -

 1. 18.

  Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994 /sněmovní tisk 939/  

 2. 19.

  Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví   

Zákony -

 1. 19.

  Návrh na vzetí zpět návrhu posl. K. Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování /uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 155/ -   

 2. 20.

  Návrh posl. P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky /sněmovní tisky 307, 307 A, 996 a 1039/ -   

 3. 20.

  Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisk 797, 921/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání   

Zákony -

 1. 21.

  Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh na volbu člena Rady České televize   

Zákony -

 1. 22.

  Návrh posl. R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 958 a 993/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

Zákony -

 1. 23.

  Návrh posl. T. Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb. /sněmovní tisk 915/ -   

 2. 24.

  Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností /sněmovní tisk 967/ -   

 3. 24.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 155/ -   

 4. 25.

  Návrh posl. J. Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ -   

 5. 25.

  Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, /sněmovní tisk 307/ -   

 6. 26.

  Návrh poslanců Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 958, 993/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

Zákony -

 1. 27.

  Návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, /sněmovní tisk 967, 1075/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993   

 2. 29.

  Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993   

 3. 30.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993 /sněmovní tisk 909/  

 4. 31.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993 /sněmovní tisk 926/  

 5. 32.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993 /sněmovní tisk 1013/  

 6. 32.

  Návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31. srpna 1994 předložila zprávu o plnění programového prohlášení vlády   

 7. 33.

  Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 8. 34.

  Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 9. 35.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace   

 10. 36.

  Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku   

 11. 37.

  Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf   

 12. 38.

  Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky   

 13. 38.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 14. 39.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   

 15. 39.

  Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy   

 16. 40.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1073/  

 17. 41.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1074/  

Smlouvy -

 1. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě /sněmovní tisk 975/ -   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze