Sněmovní tisk 307
Zákon - státní vyznamenání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1993-05-07 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Tollner Pavel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307.
  Návrh zákona 10.05.1993 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 6.05.1993 usnesení č. 115 rozdané jako tisk 328. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Schůzka zpravodajů výborů byla určena na 24.05.1994 v 14.00.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 996.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1039.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 9.07.1994 na 21. schůzi schválen (usnesení č. 431).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12.07.1994.
     Prezident zákon podepsal 18.07.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 7. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 157/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Vyznamenání

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: PolitikaISP (příhlásit)