Sněmovní tisk 855
Zpráva Rady pro RTV

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Autor: Rada pro RTV
Předloženo: 28.02.1994
Rozesláno všem poslancům 28. 2. 1994 jako sněmovní tisk 855.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


ISP (příhlásit)