Výbor pro obranu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (14. prosince 2011) 
č. 2k volbě volební komise (14. prosince 2011) 
č. 3k volbě předsedy výboru (14. prosince 2011) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (14. prosince 2011) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (18. ledna 2012) 
č. 6ke zřízení podvýborů (18. ledna 2012) 
č. 7k volbě členů podvýborů (18. ledna 2012) 
č. 8ke způsobu stanovení zpravodajů k sněmovním tiskům (18. ledna 2012) 
č. 9k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně, plánovaných v roce 2012 /sněmovní tisk 550/ (18. ledna 2012) 
č. 10k 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 552/ (18. ledna 2012) 
č. 11k Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 559/ (18. ledna 2012) 
č. 12Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (18. ledna 2012) 
č. 13k odvolání a jmenování náčelníka Vojenské policie (8. února 2012) 
č. 14Informace o zajištění vzdušného prostoru ČR (8. února 2012) 
č. 15k Vládnímu návrhu zákona , kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ (22. února 2012) 
č. 16Výbor pro obranu zvolil členy podvýborů (22. února 2012) 
č. 17Výbor pro obranu potvrdil předsedy podvýborů zvolené podvýbory na ustavujících schůzích dne 22.2.2012 (22. února 2012) 
č. 18ke stavu vězeňství (22. února 2012) 
č. 19k problematice vězeňství (22. února 2012) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551 (12. dubna 2012) 

1234
ISP (příhlásit)