Výbor pro obranu
Usnesení

č. 21k Přehledu akvizic MO ČR za rok 2011 nad 100 mil. Kč (12. dubna 2012) 
č. 22Informace o offsetech Ministerstva obrany ČR (12. dubna 2012) 
č. 23rozpočtový výhled kapitoly 307 Ministerstva obrany na léta 2013 a 2014 a informace Ministerstva obrany o zabezpečení vnější bezpečnosti ČR po roce 2012 (12. dubna 2012) 
č. 24k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 2. pololetí 2011 /sněmovní tisk 644/ (16. května 2012) 
č. 25k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011 /sněmovní tisk 651/ (16. května 2012) 
č. 26k Informaci o hospodaření LOM, státního podniku zřizovaného Ministerstvem obrany ČR (16. května 2012) 
č. 27k Informaci o optimalizaci hranic vojenských újezdů a vlivu této optimalizace na hospodaření VLS, s. p. (16. května 2012) 
č. 28k Předpokládanému odprodeji majetku Ministerstva obrany ČR v letech 2012 - 2014 (17. května 2012) 
č. 29k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2011 kapitola 307 - Ministerstvo obrany ČR (16. května 2012) 
č. 30k projednání návrhu vlády ČR na jmenování nového náčelníka Generálního štábu AČR (16. května 2012) 
č. 31k návrhuzávěrečného účtu státního rozpočtu za rok 2011 kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (17. května 2012) 
č. 32k Situaci ve vězeňství ve vztahu ke schválenému rozpočtu na rok 2012 (17. května 2012) 
č. 33k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2011 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad (17. května 2012) 
č. 34k Vládnímu návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (sněmovní tisk č. 698) (6. června 2012) 
č. 35k poděkování příslušnicím a příslušníkům Armády České republiky za vynikající práci a reprezentaci České republiky v zahraničních operacích. (6. června 2012) 
č. 36Poděkování náčelníkovi generálního štábu Armády České republiky Ing. Vlastimilovi Pickoviza jeho službu v Armádě České republikya České republice. (6. června 2012) 
č. 37k projednání návrhu ministra obrany ČR RNDr. Alexandra Vondry na jmenování nového ředitele Vojenského zpravodajství (19. září 2012) 
č. 38k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 /sněmovní tisk 747/ (3. října 2012) 
č. 39k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích v roce 2011 /sněmovní tisk 750/ (3. října 2012) 
č. 40ke Klauzuli parlamentní kontroly v obchodních doložkách ministerstev (3. října 2012) 

1234
ISP (příhlásit)