Výbor pro obranu
Usnesení

č. 61k Vládnímu návrhu zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ (29. května 2013) 
č. 62k Návrhu státního závěrečného účtu ČR na rok 2012 kapitola 307 - Ministerstvo obrany ČR (29. května 2013) 
č. 63k Návrhu státního závěrečného účtu ČR na rok 2012 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad ČR (30. května 2013) 
č. 64k Návrhu státního závěrečného účtu na rok 2012 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeòská služba (30. května 2013) 
č. 65k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ (29. května 2013) 
č. 68k Návrhu poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ (29. května 2013) 
č. 70k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zák. č.293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a zák. č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ (30. května 2013) 
č. 71k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1051/ (30. května 2013) 

1234
ISP (příhlásit)