Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Usnesení SKRRP

č. 1k volbě ověřovatelů Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti (23. listopadu 2010) 
č. 2k volbě místopředsedů Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti (23. listopadu 2010) 
č. 3k převzetí záštity nad seminářem na téma "Reforma systému péče o ohrožené děti" (23. listopadu 2010) 
č. 4k termínu a pořadu 2. schůze stálé komise (23. listopadu 2010) 
č. 5k posílení institutu střídavé péče (18. ledna 2011) 
č. 6k informaci o legislativním plánu vlády v oblasti rodinné politiky (18. ledna 2011) 
č. 7k legislativě v oblasti antidiskriminace (18. ledna 2011) 
č. 8k záměru vyslat zástupkyni SKRRP na konferenci do Bruselu (8. února 2011) 
č. 9k uspořádání odborného semináře na téma střídavé péče o děti (8. února 2011) 
č. 10k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen/sněmovní tisk 221/ (4. března 2011) 
č. 11k informaci ve věci rozhodnutí Evropského soudního dvora pokud jde o stanovování výše pojistného na základě pohlaví (8. dubna 2011) 
č. 12záznam k návrhu poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ (8. dubna 2011) 
č. 13k převzetí záštity nad seminářem na téma "Je integrace cizinců aktuální téma?" (8. dubna 2011) 
č. 14k převzetí záštity nad seminářem pořádaným Agenturou pro sociální začleňování (8. dubna 2011) 
č. 15k plánovaným krokům v oblasti transformace systému sociální péče o ohrožené děti (20. května 2011) 
č. 16k převzetí záštity nad konferencí (7. června 2011) 
č. 17k převzetí záštity nad konferencí "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" (12. července 2011) 
č. 18k problematice babyboxů (7. října 2011) 
č. 19k převzetí záštity nad slavnostním vyhlášením vítězů soutěže "Obec přátelská rodině" (7. října 2011) 
č. 20k převzetí záštity nad odborným seminářem"Služby pro rodinu a péče o děti do tří let" (7. října 2011) 

12


Navigace sekce Stálá komise pro rodinu a rovné příležitostiISP (příhlásit)