Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Usnesení č. 10 (4. března 2011)

Související sněmovní tisky

221 Návrh změny Úmluvy o odstranění všech forem diskrim. žen
ISP (příhlásit)