Oddělení pro záležitosti Evropské unie

  • zpracovává informace, analýzy a komplexní studie o politických dokumentech, právních předpisech a politikách Evropské unie;
  • vypracovává pravidelné týdenní a měsíční přehledy dokumentů Evropské unie, které umožňují rychlou orientaci mezi evropskými dokumenty vydanými v uvedeném období. Tyto materiály jsou zpracovávány především pro výbor pro evropské záležitosti, který vybrané dokumenty následně projednává na svých zasedáních;
  • připravuje podkladové materiály pro kontrolu postupu vlády v záležitostech Evropské unie ze strany Poslanecké sněmovny. Materiály slouží zejména pro projednávání  evropských dokumentů ve výboru pro evropské záležitosti a jsou východiskem pro navrhovaná usnesení výboru;
  • vypracovává podklady k předběžným konzultacím k legislativním návrhům vlády z hlediska slučitelnosti s právem EU pro výbor pro evropské záležitosti. Tyto konzultace jsou dostupné v databázi sněmovních tisků vždy u příslušného vládního návrhu zákona;
  • monitoruje slučitelnost návrhů zákonů s právem Evropské unie. Za tímto účelem jsou zpracovávána stanoviska kompatibility k nevládním návrhům zákonů, případně poskytovány konzultace v průběhu jejich přípravy.

V rámci svých odborných zaměření pracovníci oddělení průběžně zodpovídají dotazy poslanců či senátorů, ať již písemně nebo formou osobní konzultace, zaměřené primárně na evropskou problematiku.

Hlavní celoevropská témata, mezi něž patří např. změny zakládacích smluv a fungování EU, dlouhodobé politické strategie EU, zásadní změny či přezkumy nosných politik EU, jsou zpracovávána v rozsáhlejších studiích.

Experti Oddělení pro záležitosti EU jsou spolu s dalšími autory prvního českého komentáře k primárnímu právu EU: Syllová J., Pítrová L., Paldusová H., Lisabonská smlouva, C. H. Beck, 2010. Všichni pracovníci Oddělení pro záležitosti EU se v rámci svých jednotlivých odborných zaměření aktivně účastní konferencí a odborných seminářů, publikují v odborných časopisech a věnují se přednáškové činnosti.
ISP (příhlásit)