Struktura

JménoZaměřeníTelefonE-mail
JUDr. Jana Francová
/vedoucí oddělení/
soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, evropské právo (systém, instituce, vnitřní trh)25717 2234francovaj@psp.cz
Ing. Josef Palánspolečná zemědělská politika, daňová politika, měnová politika, politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, oblast společného rozpočtu EU25717 2229palan@psp.cz
Mgr. Helena Paldusovádokumentace EU, kulturní a vzdělávací politika EU, výzkum a vývoj, vesmír25717 2243paldusovah@psp.cz
Mgr. Darina Nezkusilová 25717 2232nezkusilovad@psp.cz
Mgr. Tereza Gajdovásociální politika, zdravotnictví, sociální zabezpečení, pracovní právo, státní podpory25717 4119gajdovat@psp.cz
Mgr. Andrea Pokornáobčanské a obchodní právo, právo duševního vlastnictví, vnitřní trh, telekomunikace, ochrana spotřebitele25717 4116pokornaa@psp.cz
PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D.externí spolupráce - obecné a institucionální záležitosti, evropský semestr, rozvojová spolupráce, migrace25717 2222jonasovae@psp.cz

Navigace sekce Oddělení pro záležitosti Evropské unieISP (příhlásit)