Aktuality

Budova NKÚ - Stavba roku 2023 (27. 11. 2023)
Nové prostory Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny v moderní oceněné budově.

Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze-Holešovicích, kde zároveň vzniklo důstojné zázemí pro uchovávání všech fondů Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny, získalo v letošním 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jeden z udělených titulů STAVBA ROKU 2023. Oceněné stavby byly vybírány z celkem 110 přihlášených realizovaných projektů.

 

Zdroj: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/stavba-roku-id13590/

 

Ocenění předali organizátoři v pátek 24. listopadu 2023 na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu (záznam celého ceremoniálu - 2:50 hod., předání zástupcům NKÚ v čase 2:27:30):

 

Cesta k výstavbě nového sídla NKÚ, Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny začala v roce 2004:

 

Kanceláři Poslanecké sněmovny slouží v nové budově NKÚ prostory o výměře cca 2 500 m2, které jsou účelově vyprojektovány především pro depozitáře knihovny a archivu. Funkčně jsou provázány s ateliérem restaurátorů a digitalizační laboratoří.
Toto zázemí s potřebným technologickým vybavením umožní zahájit systematické práce na ošetření a záchraně sbírkových fondů. Jejich vybrané části budou postupně digitalizovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti.
Ke komfortu uživatelů je zde k dispozici moderní studovna.

ISP (příhlásit)