Sněmovní tisk 816
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 816/0 dne 24. 5. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 256/16, PID KORNA599WE0E.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1597).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 816/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 816/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 816/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 9:13.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 816/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 9. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1740).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 169, dokument 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 295/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6385Petr Kudela11846-16959.doc (64 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 17. 5. 2017 v 09:54:12


Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)