Sněmovní tisk 445
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 445/0 dne 31. 3. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1148/14, PID KORN9MBCQHZQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 776).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 445/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 445/6, který byl rozeslán 18. 9. 2015 v 13:52.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 445/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 902).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 10. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 10. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 2015 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 139/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 11. 2015 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 273).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 445/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2015 poslancům jako tisk 445/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 162, usnesení č. 997).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 378/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2795Jeroným Tejc08256-11057.odt (21 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 14. 9. 2015 v 15:49:37
2805Václav Snopek08266-11066.odt (15 KB) / PDF (96 KB, 3 strany) 15. 9. 2015 v 14:18:53
2811Radek Vondráček08272-11074.docx (30 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 15:10:43
2818Václav Snopek08279-11081.docx (17 KB) / PDF (0 KB)
08279-11082.docx (3 KB) / PDF (0 KB)
 15. 9. 2015 v 18:30:54
2832Jeroným Tejc08293-11096.doc (29 KB) / PDF (0 KB) 16. 9. 2015 v 10:48:38
2835Jan Klán08296-11100.docx (13 KB) / PDF (0 KB) 16. 9. 2015 v 11:15:21
2840Petr Kudela08301-11107.odt (19 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 16. 9. 2015 v 16:34:22
2842Petr Kudela08303-11109.odt (19 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 16. 9. 2015 v 18:01:22


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: kodex chování, nekalá reklama, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, podomní obchod, přímý prodej, psychické vypětí, spotřebitelské hnutí

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)