Sněmovní tisk 416
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 25. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 25/15, PID KORN9PQKE4PI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 704).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 16. 6. 2015 na 29. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona 17. 9. 2015 na 31. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 416/3, který byl rozeslán 7. 10. 2015 v 9:35.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 416/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 939).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 149, dokument 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 149/3 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 149/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 12. 2015 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 284).
  Návrh projednán dne 2. 12. 2015 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 285).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 12. 2015 poslancům jako tisk 416/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 12. 2015 poslancům jako tisk 416/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 314, usnesení č. 1023).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 28. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 164 pod číslem 391/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2495Vladislav Vilímec07956-10514.odt (22 KB) / PDF (39 KB, 4 strany) 15. 6. 2015 v 12:58:35
2601Vladislav Vilímec08062-10679.odt (21 KB) / PDF (39 KB, 4 strany) 7. 7. 2015 v 11:12:13


Hesla věcného rejstříku: Kraje, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: daň, finance místních úřadů, místní daň, region, územní samospráva, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)