Sněmovní tisk 408
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 20. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1059/18, PID ALBSB469ZY1H.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 577).
  Čtení proběhlo 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 577).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 408/5, který byl rozeslán 19. 7. 2019 v 11:10.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 408/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 715).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 138/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 10. 2019 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 138/3 (doprovodné usnesení).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 258).
  Návrh projednán dne 31. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 259).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 314/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2367Veronika Vrecionová14591-21715.docx (33 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 17. 4. 2019 v 09:02:23
2870Ondřej Veselý15094-22482.docx (20 KB) / PDF (311 KB, 4 strany) 17. 5. 2019 v 09:19:07
2907Ondřej Veselý15131-22551.docx (18 KB) / PDF (320 KB, 3 strany) 28. 5. 2019 v 17:13:15
2927Alena Gajdůšková15151-22587.docx (30 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 3. 6. 2019 v 16:45:49
2928Alena Gajdůšková15152-22588.docx (32 KB) / PDF (223 KB, 4 strany) 3. 6. 2019 v 16:46:39
2929Alena Gajdůšková15153-22589.docx (30 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 3. 6. 2019 v 16:47:35
2932Zdeněk Podal15156-22595.docx (13 KB) / PDF (110 KB, 2 strany) 4. 6. 2019 v 09:55:47
3001Josef Kott15225-22720.docx (28 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 18. 6. 2019 v 10:16:42
3002Josef Kott15226-22721.docx (36 KB) / PDF (262 KB, 4 strany) 18. 6. 2019 v 10:17:24
3111Markéta Pekarová Adamová15335-22960.docx (20 KB) / PDF (192 KB, 4 strany) 12. 7. 2019 v 11:01:59
3112Eva Fialová15336-22959.doc (56 KB) / PDF (406 KB, 6 stran) 12. 7. 2019 v 10:51:17
3113Markéta Pekarová Adamová15337-22961.docx (19 KB) / PDF (186 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 11:04:29
3115Markéta Pekarová Adamová15339-22962.docx (21 KB) / PDF (190 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 11:04:50
3116Markéta Pekarová Adamová15340-22963.docx (17 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 12. 7. 2019 v 11:05:13
3117Markéta Pekarová Adamová15341-22964.docx (22 KB) / PDF (201 KB, 4 strany) 12. 7. 2019 v 11:05:51
3118Markéta Pekarová Adamová15342-22965.docx (21 KB) / PDF (187 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 11:06:22
3120Markéta Pekarová Adamová15344-22966.docx (27 KB) / PDF (231 KB, 8 stran) 12. 7. 2019 v 11:06:39
3123Radek Holomčík15347-22969.docx (843 KB) / PDF (84 KB, 2 strany)
15347-22970.docx (844 KB) / PDF (100 KB, 3 strany)
15347-22971.docx (844 KB) / PDF (109 KB, 3 strany)
15347-22972.docx (843 KB) / PDF (101 KB, 2 strany)
15347-22973.docx (843 KB) / PDF (99 KB, 2 strany)
 12. 7. 2019 v 12:10:07
3124Radek Holomčík15348-22974.docx (843 KB) / PDF (88 KB, 3 strany) 12. 7. 2019 v 12:12:29


Deskriptory EUROVOCu: les, lesní legislativa, odborná kvalifikace, ochrana lesa, pěstování lesů, vlastnictví lesů

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)