Zemědělský výbor

O výboru

Zasedací místnost ZEV

Zemědělský výbor projednává zejména návrhy zákonů týkající se zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství, rybářství, myslivosti, včelařství, zeměměřictví a rozvoje venkova, které mu přikáže Poslanecká sněmovna. Do kompetence zemědělského výboru náleží projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství a rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dále projednává návrhy rozpočtů Státního pozemkového úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu a dotační programy zemědělství pro příslušný kalendářní rok. Výbor každoročně projednává zprávu o stavu zemědělství ČR.

Vše o výboru

Aktuálně

8. 9. 2021 NATURA VIVA Lysá nad Labem

Členové ZEV a jeho podvýboru pro svazy se zúčastnili slavnostního zahájení mezinárodní výstavy NATURA VIVA v Lysé nad Labem.

26. 8. 2021 Země živitelka, České Budějovice

Členové zemědělského výboru PS PČR v čele s jeho předsedou se zúčastnili slavnostního zahájení 47. ročníku mezinárodního Agrosalovu Země Živitelka v Českých Budějovicich.

8. 7. 2021 setkání PV pro svazy a členů ZEV s vedením Českého svazu včelařů

Jednalo se o tradiční setkání v sídle Českého svazu včelařů pod záštitou podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství.

Pracovní jednání na téma "Bezpečná restaurace - udržitelné provozování gastronomie"

Dne 22. 6. 2021 probělo na zemědělském výboru PS PČR pracovní jednání na téma "Bezpečná restaurace - udržitelné provozování gastronomie". Jednání se zúčastnili zastupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Českého svazu pivovarů a sladoven a vedení ZEV.

9. 6. 2021 setkání se zástupci ČMŠSA

Tradiční setkání členů zemědělského výboru se zástupci Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace.

další


Moldavsko 19. - 22. listopadu 2019, Moldavsko (16. 11. 2021)
ZEV PS PČR navštívil ve dnech 19. – 22. 11. 2019 Moldavsko.

Kyrgyzstán 19. - 24. května 2019, Kyrgyzstán (16. 11. 2021)
Pracovní návštěva delegace zemědělského výboru PS PČR vKyrgyzstánu.

Irák 17. - 21. 9. 2019 Delegace Parlamentu Irák (16. 11. 2021)


dalšíISP (příhlásit)