Sněmovní tisk 363
Novela z. o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 363/0 dne 27. 11. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1140/14, PID KORN9M2GYHDU.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 12. 2014. Určil zpravodaje: PhDr. Martin Komárek a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 600).

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 363/1 (přerušuje projednávání).
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 363/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Volební výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4., 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 363/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 13:23.

 • G
  • Volební výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 363/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 787).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 97, dokument 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 97/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 7. 2015 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 191).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 202/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2119Daniel Korte07580-09840.doc (28 KB) / PDF (0 KB) 26. 3. 2015 v 16:33:03
2250Jan Chvojka07711-10102.doc (11 KB) / PDF (308 KB, 3 strany) 27. 4. 2015 v 21:24:21
2267Rostislav Vyzula07728-10127.doc (27 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 28. 4. 2015 v 14:01:01
2281Petr Kudela07742-10142.odt (17 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 16:01:03
2284Petr Kudela07745-10145.odt (17 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 17:36:03
2394Věra Kovářová07855-10343.doc (37 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 27. 5. 2015 v 08:25:47


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pohřebnictví, Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: nekalá reklama, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, přibližování legislativy, propagace

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)