Sněmovní tisk 1084
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 16. 11. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 794/20, PID ALBSBJSG7R5U.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 21. 12. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1562).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1084/3, který byl rozeslán 13. 5. 2021 v 12:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1084/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 411, usnesení č. 1701).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 252).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 1084/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 1084/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 86, usnesení č. 1786).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 10. 2021.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 374/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7039Monika Červíčková19263-29361.doc (50 KB) / PDF (272 KB, 6 stran) 3. 12. 2020 v 10:36:22
7112Monika Červíčková19336-29470.doc (56 KB) / PDF (280 KB, 7 stran) 15. 12. 2020 v 16:06:02
7645Leo Luzar19869-30228.docx (18 KB) / PDF (237 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 15:24:56
7862Martin Jiránek20086-30524.docx (47 KB) / PDF (460 KB, 12 stran) 23. 3. 2021 v 18:03:51
7863Martin Jiránek20087-30525.docx (33 KB) / PDF (346 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:20
7864Martin Jiránek20088-30526.docx (317 KB) / PDF (617 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:44
7865Martin Jiránek20089-30527.docx (15 KB) / PDF (361 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:05:01
7866Martin Jiránek20090-30528.docx (24 KB) / PDF (423 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 18:05:20
7878Leo Luzar20102-30544.docx (41 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 24. 3. 2021 v 10:57:35
7880Leo Luzar20104-30546.docx (40 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 10:59:28
8256Martin Jiránek20480-31054.docx (6 KB) / PDF (358 KB, 3 strany) 28. 4. 2021 v 10:03:40
8305Vojtěch Munzar20529-31119.docx (35 KB) / PDF (344 KB, 13 stran) 4. 5. 2021 v 13:48:42
8306Vojtěch Munzar20530-31120.docx (20 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 4. 5. 2021 v 13:49:33
8316Petr Pávek20540-31128.docx (23 KB) / PDF (406 KB, 5 stran) 5. 5. 2021 v 12:08:30
8338Petr Dolínek20562-31153.docx (22 KB) / PDF (291 KB, 9 stran) 6. 5. 2021 v 14:33:04
8339Petr Dolínek20563-31154.docx (18 KB) / PDF (354 KB, 4 strany) 6. 5. 2021 v 14:34:07
8381Martin Jiránek20605-31206.docx (8 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 09:54:15


Deskriptory EUROVOCu: bezdrátová telekomunikace, frekvenční pásmo, jednotný digitální trh, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, soutěžní politika, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)