Sněmovní tisk 903
Novela z. o bankách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 22. 6. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 193/20, PID ALBSBKMHS2MH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1478).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2021 na 101. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 903/3, který byl rozeslán 5. 5. 2021 v 16:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 903/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 435, usnesení č. 1705).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 122, dokument 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 263).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 903/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 7. 2021 poslancům jako tisk 903/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 31, usnesení č. 1770).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 353/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7708Zbyněk Stanjura19932-30302.docx (17 KB) / PDF (332 KB, 4 strany)
19932-30303.docx (17 KB) / PDF (332 KB, 4 strany)
 4. 3. 2021 v 09:01:16


Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, hypoteční banka, kapitálový trh, spořitelna, spotřební úvěr, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách903/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance903/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.903/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením903/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů903/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu903/0
277/2013novelizujeZákon o směnárenské činnosti903/0
257/2016novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru903/0
300/2016novelizujeZákon o centrální evidenci účtů903/0
370/2017novelizujeZákon o platebním styku903/0


ISP (příhlásit)