Stenografický zápis 101. schůze, 5. května 2021Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Volný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marian Jurečka


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Hrnčíř


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Iva Kalátová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Radek Rozvoral
Poslanec Milan Feranec
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila v 15.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP